Sitemize hoşgeldiniz. Şu an misafir ziyaretçisiniz. Üye olmak için tıklayın, Zaten Üye iseniz Lütfen üye girişi yapınız.
E-posta : Şifre: Hatırla:   Üye Ol
24 Kasım 2014, Pazartesi - 6:42:37 AM    
Ana sayfa
Ara
Üye ol
Amacımız
Hakkımızda
Bize katılın
HABERLER
Akademik
Üretim
Genel
BİLGİLER
İstatistik
Sağlık
Yetiştiricilik
Akademik
TEZLER
Lisans
Yüksek lisans
Doktora
MAKALELER
Bildirilerden
Dergilerden
DOKÜMANLAR
Kitaplar
Dergiler
İndirilebilir
CİNSLER
Genel
Çilek
Ahududu
Böğürtlen
Frenküzümü
Mersin
Dut
Kuşburnu
Kocayemiş
Gilebor
Kızılcık
Bektaşiüzümü
Jostaüzümü
Sonbaharyemişi
Mürver
Mahonya
Maviyemiş
Çarkıfelek
Kurtüzümü
Altın çilek
SON EKLENEN YAZARLAR
Ahmet Emin Yıldırım
Sinem Öztürk Erdem
Muammer Erden
Şinasi Yaylagül
Berna Doğru
Tuncay Kaya
Bülent Altan
Mahmut Çöker
Sema Kalkan Uçar
Yakup Erdal Ertürk
YILLARA GÖRE
SON EKLENEN DERGI/KITAP
Bahçe Haber
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
Gifimey Mesleki Yayınlar Serisi
IV. Ulusal üzümsü meyveler sempozyumu (3-5 Ekim 2012, Antalya)
Tarım Gündem Dergisi
Türkiye 10. Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs 2008, Erzurum
Bitki Koruma Bülteni
Uludağ Arıcılık Dergisi
Marmara Coğrafya Dergisi
Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Araştırma Serisi
Çilek bahçelerinde damla sulama sistemiyle fumigasyon uygulaması
Çilek bahçelerinde damla sulama sistemiyle fumigasyon uygulaması
YAZAR(LAR)
YAYIN TARİHİ

1,3- dichloropropone ile chloropicrinin karıştırılmasıyla yapılan damla fumigasyonu methyl bromide/chloropicrin fumigasyonuna alternatif olarak kaydedilen en etkili uygulamadır. Bu uygulamalar çilek yetiştiriciliği alanlarında hastalık etmenlerini, nematodları ve yabancı otları kontrol altında tutmak amacıyla yapılmaktadır. Chloropicrin ve 1,3- dichloropropone, methyl bromide den daha az uçucu olması nedeniyle damla sulama sistemiyle yükseltilmiş yastıklara uygulanabilmektedir. Bu uygulamaların, çilek alanlarında yapılan karşılaştırmalı denemelerde toprak kaynaklı hastalık etmenlerine ve yabancı ot tohumlarına karşı daha etkili olduğu gösterilmiştir.

Çilek yetiştiriciliğinin yoğunlaştığı alanlarda, özellikle ABD de Kaliforniya bölgesinde, hızla yayılma eğilimindedir. Damla fumigasyonu, uygulama süresince hiçbir işçiliğe gerek duyulmaması nedeniyle, çoğu üretici tarafından arzu edilen bir uygulama haline gelmiştir. Bununla birlikte damla fumigasyonunda başarıyı etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlar;

(1)  Yeteri kadar ve istenen düzeyde toprak hazırlığı,

(2)  İyi düzenlenmiş bir damlama sulama sistemi,

(3) Güvenilir kimyasal madde dağıtım ekipmanı,

(4) Bitki dikiminden önce tavsiye edilen süre kadar zamanın mevcudiyeti.

TOPRAK HAZIRLIĞI

Tüm toprak fumigasyonunda olduğu gibi, ilk aşama toprağın işlenmesi ve uygun bir şekilde hazırlanmasını kapsar. Methyl bromide fumigasyonundan sonra dikim yastıklarının ve diğer toprak hazırlıklarının yapılması genellikle yeterlidir. Daha sonra yastıklar sertçe sıkıştırılır ve iri kesekler temizlenir. Şayet toprak kuruysa, yabancı otların çimlenmesini sağlayacak düzeyde ön sulama yapılmalıdır.

Düzenli su dağılımı bir damla sulama sisteminde gereklidir ve bunu temiz, düz bir alanda elde etmek kolaydır. Eğimli alanlarda toprağın konturu boyunca yastıklar hazırlanmalıdır.

Siyah plastik serildiği zaman toprakta fumigant ve su dağılımını düzensizleştireceği için, sert ve çıkıntı yapan iri toprak kesekleri kaldırılmalıdır. Siyah plastikler herhangi bir yırtılma ya da çökmede derhal düzeltilmelidir. Plastikteki kabarmalar buharlaşma nedeniyle fumigantın kaybını arttıracağı için mutlaka düzeltilmelidir. Mutlak geçirimsiz siyah plastikler yastıklar üzerinde yabancı ot gelişimini engelleyecektir. Bununla birlikte mutlak geçirimsiz plastikler fumigantları toprakta, standart plastiklere göre daha uzun tutar. Bundan dolayı bitki dikimi ya da yastıkların hazırlığı için daha uzun süreye gereksinim duyulur.

SU MİKTARI

Şayet chloropicrin veya 1,3- dichloropropone, metam sodyumla birlikte aynı anda uygulanmamalıdır. Aksi takdirde chloropicrin veya 1,3- dichloropropone in sulama suyundaki etkinliği hızla azalır. Bunun yerine sırayla uygulama yapılmalıdır. İlk uygulama chloropicrin veya chloropicrin ilave edilmiş 1,3- dichloropropone ile yapılmalıdır. Bu uygulamadan 5-7 gün sonra metam sodyumla bir uygulama yapılır. Uygulamada bu sırayı takip etmek etkinliğin en üst düzeye çıkmasına yardımcı olacaktır. Çünkü 1,3- dichloropropone ve chloropicrin kuru topraklarda en yüksek etkiye sahip olur, hâlbuki metam sodyum nemli tabakalarda en iyi sonucu verir.

1,3- dichloropropone veya  chloropicrin: Uygulamada yeterli düzeyde su kullanımı önemlidir. Böylece fumigantların uygulama yapılacak toprak yüzeyinde düzgün dağılımı sağlanır. Tablo 1’deki listede yaklaşık 5 cm. toprak derinliği için, farklı toprak tiplerini fumige etmek için tavsiye edilen gerekli su miktarları verilmiştir. Örneğin; kumlu-siltli toprakta toprak yüzeyine 10 mm lik su uygulaması 60 cm derinliğine kadar etkili fumigasyon için tavsiye edilmektedir. Çift damlama borusu ile 100 cm lik bir yanal yayılımı sağlanabilir (her bir boru üzerinde 25 cm. arayla delikler var).

Şayet sulama süresi sınırlıysa, toprağa (kumlu-siltli toprağa) 40 mm su verildikten sonra uygulama kesilebilir. Çünkü fumigantlar uygulama kesildikten sonra 7,5-10 mm. kadar derine hareket edebilir. Her ne kadar fumigant buharlaşıp nemli bölgenin ötesine hareket edecekse de, en iyi sonuçlar nemli alan içinde elde edilir. Şayet sulama miktarı, kumlu-siltli toprakta, uygulanması gereken en az düzey olan 3,7 cm de iken kesilirse, toprak profilinde 45 cm aşağıya ve damlama sulama borusunun her iki yanında 15-20 cm. yatay olarak yayılacaktır.

Tavsiye edilen miktarda sulama suyu ile yapılan damla fumigasyon toprakta fumigantın iyi dağılmasını sağlar. Aynı zamanda fumigantın buharlaşarak kaybolmasını en az düzeye indirir. Aynı şekilde, tavsiye edilen su miktarının kullanılması, toprakta fumigant difüzyonu için toplam hava boşluğunun azalmasını sağlayacaktır. Şayet çok az su kullanılırsa (3,7 cm den daha az) fumigantın dağılımı yeterli olmayacak ve buharlaşma ile kaybı artacaktır. Bunun sonucunda, fumiganttan beklenen etki yeteri kadar sağlanmayacak ve çilek verimliliği azalacaktır. Bunlara ilave olarak, yetersiz su ve yeterli eritici olmazsa, 1,3- dichloropropone ile chloropicrin gibi fumigantlar sulama boruları içersinde tortu oluşumuna yol açabilirler. Özellikle 2000 ppm i aşan çözelti düzeylerinde bu konuya dikkat edilmelidir.

 Çok fazla su kullanılması durumunda, özellikle konsantrasyonun 500 ppm in altına düşmesi, fumigantın etkisinin azalmasına yol açacaktır. Ayrıca dikim yastıkları, aşırı su uygulaması nedeniyle zarar görebilir. Dikim yastıklarının düzgün kalabilmesi için verilen suyun azaltılması uygun olur.

Metam sodyum veya metam potasyum: Metam sodyum ve metam potasyum suda çözünür ve toprağa uygulandıktan sonra methyl isothiocyanate (MITC) yı aktive eder. En az 2,5 cm lik su uygulaması, çoğu toprak tipi için metam uygulamasının peşinden tavsiye edilir.

Resim 1. Fumigasyon uygulama aleti

Resim 2. Çilek yetiştiriciliğinde fumigant uygulaması

DAMLA AKIŞ ORANI VE BOŞLUK

Damla fumigasyonda, su akış oranı ile damlama deliklerinin arasındaki boşluklar arazinin baştan sona düzgün ve yeterli fumigasyonu için çok büyük öneme sahiptir. Arazinin %90 düzeyinde eşit su dağılımının sağlanması damla sulama borularının iyi bir şekilde düzenlenmesi ve yerleştirilmesiyle mümkündür. Kabul edilebilir fumigasyon oranı en az %80 olmalıdır.

Genel olarak 0,4-0,9 litre/metre/dakika arasındaki damla akış oranı çoğu çilek bahçesi için yeterlidir. Daha düşük akış oranı daha uzun uygulama zamanını zorunlu kılar fakat bu elde edilecek sonucun yetersiz olmasına yol açabilir. Yüksek su akışından kaçınılmalıdır (0,9 litre/metre/dakika dan daha büyük). Çünkü su akışındaki fazlalık, yürüme yollarının ıslanmasına veya yükseltilmiş yastıkların yıkılmasına veya bozulmasına yol açabilir. Yüksek damla akış oranı, su geçirgenliği yüksek topraklar hariç, tavsiye edilmez.

Tablo 1. Chloropicrin ve/veya 1,3- dichloropropone uygulamalarında, 100 cm genişliğinde yükseltilmiş yastıklarda (merkezden merkeze 160 cm) çift damlama borusu kullanıldığında, 60 cm toprak derinliği için, gerekli olan tahmini su miktarı ve uygulama süreleri.

Toprak Tipi

Uygulanacak su miktarı (mm)

İki borulu sistemde uygulama zamanı (dakika)

Tavsiye

Damlama oranı (litre/dakika/metre; 1 metre mesafede 1 dakikada akması gereken litre ölçüsü ile su miktarı)

12 dakika

20 dakika

30 dakika

40 dakika

İnce kumlu ve humuslu ince kum

10 mm         (10 ton/da)

1,4

0,8

0,54

0,4

6,5 mm lik ön sulamaya ihtiyaç var

Kumlu humus ve ince kumlu humus

12.5         (12.5 ton/da)

1,75

1,0

0,7

0,5

En az 10 mm lik uygulama yapılmalıdır

Kumlu killi humuslu ve humuslu

16.3         (16.3 ton/da)

2,3

1,3

0,9

Tavsiye edilmez

Parça parça uygulama gerekebilir

Killi, killi humus ve siltli killi kumlu

20                (20 ton/da)

2,8

1,6

1,1

Tavsiye edilmez

Tüm alanda su dağılımının yeterli düzeyde olabilmesi için araziye yayılan tüm damlama sulama borularının 3 psi basınçdan çok fazla veya az olmamalıdır. 6-9 psi civarındaki basınç çeşitli sorunlara yol açabilir. Fumigasyona geçmeden önce tüm sistem kontrol edilmelidir. Sistemde sızıntı veya tıkalı delikler olmamalıdır. Ayrıca sisteme su vererek basınç testleri yapılmalıdır. İyi kalitede damlama sulama bileşenleri kullanılmalıdır. Borulardaki çatlaklardan oluşan sızıntılar fumigant kaybına ve kötü koku oluşumuna yol açar.

Toprak yüzeyinin her yanına suyun iyi bir dağılımın sağlamak için damlama sulama boruları yeniden düzenlenebilir. Çoğu çilek yastıklarında (kumlu killi topraklar) bir damlama başlığı her yönden 25 cm.’lik bölgeyi fumige edebilir. Bu yüzden çoğu çilek yastığı için iki adet damlama sulama borusu gerekir. İki sıralı çilek yastıklarında (merkeze yakın iki damlama hortumu bulunan dar yastıklar) damlama hortumları, yastığın tümünün ıslanmasını sağlayacak şekilde kenarlardan içeriye doğru alınmalıdır. Dört sıralı çilek yastıklarında (her iki eğimli bölgede iki damlama hortumu bulunan geniş yastıklar) yastığında ortasında nemlenmesini sağlamak üzere, 3-5 cm kadar ortaya yaklaştırılmalıdır. Şayet yastık üst genişliği 100 cm den daha büyükse, yastığın ortasına üçüncü bir damlama hortumu gerekli olur. Yanal su hareketinin sınırlı oluşu nedeniyle fumigant dağılımının kötü olduğu killi ve kumlu topraklarda üçüncü damlama hortumunun konulması tavsiye edilir.

SULAMA SUYUNDA FUMİGANT MİKTARININ BELİRLENMESİ

Ana hattaki fumigant konsantrasyonu, toprağa, fumigant tipine ve su uygulama oranına göre 500 ile 1600 ppm. (mg/l) arasında olabilir. 500 ppm den daha düşük konsantrasyonlarda uygulanan chloropicrin ile 1,3- dichloropropone nin, toprak kaynaklı hastalıkların kontrolünde, yetersiz kalabileceği belirlenmiştir. Ayrıca chloropicrin ile 1,3- dichloropropone nin suda eriyebilirliği 20 ºC’de 2000 ppm (2 gr/l) den daha düşük konsantrasyonlarda sağlanabildiği için 1500 ppm in üzerindeki konsantrasyonlarda, sulama borularındaki akışkanlığının azalmasına yol açabilir.

DAMLA SULAMA İÇİN İHTİYAÇ OLAN DİĞER ÖNEMLİ HESAPLAMALAR

·   Aktif olarak fumigant uygulanacak olan alan, toplam su ve uygulanacak fumigantın miktarı hesap edilmelidir. Çilek yastıkları, toplam çilek yetiştirilecek alanın %50–70 kadarlık bölümünü kapsar. Fumigantın sadece yastıklara yapılacağı unutulmamalıdır. Alan hesabı yapılırken bu oranlar dikkate alınmalıdır.

·   Uygulamanın iyi sonuç vermesi için damlama boruları içersindeki akış hızına bağlı olarak gerekli olan sürenin iyi belirlenmesi gerekir. Tablo 1’de iki damlama borusu bulunan 100 cm lik genişliğe sahip (merkezden merkeze 160 cm) yastıklarda gerekli olan uygulama süresi verilmiştir.

DAMLA FUMİGASYONDA KULLANILAN KİMYASAL MALZEMELER

Fumigant kutuları nitrojen gazı ile basınçlaştırılmıştır ve doğrudan boru veya manifold (birkaç ağzı olan boru) içersine verilir. Boru içersindeki akış oranını veren bir gösterge mutlaka bulunmalıdır. Fumigantlar düşük akış oranında enjekte edilmelidir. Bu yüzden enjeksiyon aletinin doğru bir şekilde kalibre edilmesi önemlidir. Ana borudaki fumigant konsantrasyonu, toprağa, fumigant tipine ve su uygulama oranına göre 500 ile 1600 ppm arasında olabilir. Uygun konsantrasyon için ilaç etiketi dikkate alınmalıdır.

Sulama borularında su ile fumigantın iyi karışımı uygulama başarısı için önemlidir. Yan borulara ve damlama borularına dağılımının sağlanmasından önce fumigantla suyun iyi bir şekilde karışmasını sağlayacak bir karışım aletine gereksinim vardır.

UYGULAMA SONRASI BORULARIN TEMİZLİĞİ

Chloropicrin ve 1,3- dichloropropone in yanı sıra çoğu fumigant boru içerisindeki kaldığında PVC ye zarar verir. Bu yüzden boru içerisindeki tüm fumigantın, uygulama sonrası temizlenmesi zorunludur. Sistemi temizlemek için gerekli olan su miktarı ana boru ve yan boruların hacminin üç katı kadar tahmin edilmektedir. Aşırı su vererek temizleme damlama başlıklarının altındaki bölgede fumigantın etkisinin azalmasına yol açabilir. Bu yüzden temizlik suyunun aşırı verilmesinden kaçınılmalıdır.

GÜVENLİK

Fumigantların olumsuz etkilerinden sakınmak için etiketlerindeki güvenlik uyarıları dikkatle uygulanmalıdır.

KAYNAKLAR

H. Ajwa. 2005. UC IPM Pest Management Guidelines for Drip Fumigation on Strawberry. UC ANR Publication 3468.

H. Ajwa. 2000. (25) STRAWBERRY Growth and Yield With Three Years of Drip Fumigation Annual International Research Conference On Methyl Bromide Alternatives And Emissions Reductions
Yazar(lar):Hüdai Yılmaz
Yayın Yılı:2008
Ekleme tarihi/saati :30.03.2008/19:00:13
Okunma sayısı :16290
EN ÇOK OKUNANLAR

HABERLER    Tümü >>>
  Tokat ta sempozyum sonunda Dimes meyve suyu üretim fabrikasına yapılan gezi ile ilgili izlenimler (37298)
  Karadutu “şoka” soktular gelirlerini ikiye katladılar (17096)
  İkizdereli Osman Yıldız ın likapa bahçesinde umut var (15956)
  II.Ulusal üzümsü meyveler sempozyumunun açılışıyla ilgili bazı resimler (13211)
  Osmanlı çileğine yoğun talep (12469)
  Üzümsü meyveler sempozyumu sonrası Ballıca mağarasına yapılan gezi izlenimleri (10208)
  II.Üzümsü meyveler sempozyumundan bazı görüntüler (9322)
  II. Ulusal üzümsü meyveler sempozyumu Tokat ta (9108)
  Atça'da 8. çilek festivali yapıldı (8968)
  Üzümsü meyveler sempozyumu başladı (8483)

BİLGİLER    Tümü >>>
  Çileklerde besin elementlerinin faydaları ve eksikliklerinde ortaya çıkan belirtileri -1-(N, P, K, Ca, Mg, S ) (65025)
  Ahududu yetiştiriciliği ile ilgili bazı önemli bilgiler (53633)
  Böğürtlen çeşitleri (51768)
  Çilek yetiştiriciliğinde dikim zamanları (46411)
  Çilek Alerjisi (36510)
  Çileklerde besin elementlerinin faydaları ve eksikliklerinde ortaya çıkan belirtileri -2-(Fe, Mn, B, Mo, Cl, Zn, Cu ) (34005)
  Çilek bahçesi kurulumu ve küçük bir dikim aletinin kullanımı (31219)
  Çilek yetiştiriciliğinde ekolojik istekler (30922)
  Modern çilek yetiştiriciliği (26255)
  Ahududu yetiştiriciliği  (22664)

TEZLER    Tümü >>>
  Çilek fidesi üretiminde alternatif bir yöntem (15055)
  Bazı çilek çeşitlerinin Amik ovası koşullarında açıkta ve yüksek tünel altında yetiştiriciliğinin verim, kalite ve erkencilik uzerine etkileri (8417)
  Çileklerde çiçek tomurcuğu teşekkülü üzerine araştırmalar (8416)
  Yeni bazı çilek çeşitlerinde günü kısaltma uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkileri (7792)
  Ankara (Ayaş) koşullarında organik çilek yetiştiriciliği olanaklarının araştırılması (7787)
  Siirt yöresinde yetişen kuşburnuların (Rosa spp.) meyve özelliklerinin tanımlanması (7659)
  Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı yörelerinden toplanan yabani çilek tiplerinin (Fragaria sp.) ıslah bakımından önemli olan pomolojik ve sitolojik özellikleri üzerine bir araştırma (6754)
  Bazı çilek çeşitlerinin van ekolojik koşullarında fide verim özelliklerinin belirlenmesi (6732)
  Bazı çilek çeşitlerinde NaCl uygulamasının bitki gelişimi ve iyon içeriği üzerine etkisi (6399)
  Van yöresinde doğal olarak yetişen kuşburnuların (rosa canina l.) çelikle çoğaltılması üzerine iba (indol bütirik asit) nın etkisi (6234)

MAKALELER    Tümü >>>
  Farklı dut anaçlarının, aşılama zamanlarının ve aşı çeşitlerinin kara dut (Morus nigra l.) un aşı başarısı üzerine etkisi (37556)
  Yaban mersininin insan sağlığı bakımından önemi ve gıda sanayiinde değerlendirme olanakları (30004)
  Çilek yetiştiriciliğinde organik uygulamalar ve ekolojik çilek yetiştiriciliği (28331)
  Karadeniz bölgesi için yeni bir meyve türü yaban mersini (likapa)  (27137)
  Kahramanmaraş ta dut yetiştiriciliği ve önemi (23546)
  Karadeniz için yeni bir meyve: likapa (yaban mersini) (21677)
  Karadut ve Mordut çeşitlerinde odun çeliklerinin köklenmesi üzerinde bir araştırma (16779)
  Türkiye de üzümsü meyvelerin dünü, bugünü ve yarını (16666)
  Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) (15228)
  Bazı üzümsü meyvelerin (frenküzümü, ahududu, böğürtlen ve nar) ekolojik yetiştiriciliğe uygunluğu (14278)

DOKÜMANLAR    Tümü >>>
  Çilek ve çilek yetiştiriciliği (14265)
  Yaban mersini (likapa)  (9866)
  Ahududu yetiştiriciliği (9731)
  Yaban mersini (likapa) yetiştiriciliği (8963)
  Rize-Pazar ilçesinde likapa yetiştiriciliği (Sosyal Riski Azaltma Projesi) (8556)
  Çileklerde gübreleme ve besin noksanlıkları (Tam metin, kitapçık) (8400)
  Çilek çeşit kataloğu (8396)
  Güneydoğu Anadolu bölgesinde çilek yetiştiriciliği (8204)
  Likapa (yaban mersini) çay ve fındığa rakip (8130)
  Maviyemiş (blueberry) nedir ? (7706)


EN AZ OKUNANLAR

HABERLER    Tümü >>>
  Cambazlı nın karadut mucizesi (192)
  Dr. Caner Onur u kaybettik ! (1567)
  2012 yılına düşüşle başlayan çilek ihracatı artıyla bitirdi (1769)
  Çilek ve yaban mersini yiyen kadınların kalp krizi geçirme riski daha düşük  (1810)
  Çilek ihracatı 2012 yılında nihayet Mayıs ayında artışa geçti (2005)
  Üzümsü meyvelerin depolanmasında yeni bir seçenek: Palliflex 300 (2085)
  2012 yılının ilk çeyreğinde de (Ocak-Mart 2012) çilek ihracatı düşüşünü sürdürüyor (2170)
  IV. Ulusal üzümsü meyveler sempozyumu Antalya da yapıldı (2447)
  Çilek ihracatı Ocak 2012 de de düşmeye devam ediyor (2540)
  Sezonda fiyatı 2 liradan açılan sezon boyunca da 1 liranının altına düşmeyen çilek üreticinin yüzünü güldürdü (2607)

BİLGİLER    Tümü >>>
  Çileklerde tuzluluk yönetimi (934)
  Dünya çilek verimliliği (1970, 1980, 1990, 2000, 2005 Verileri) (3384)
  Çakma değil, gerçek çilek güzeldir  (3384)
  AC-Yamaska çilek çeşidi ve özellikleri (3384)
  Anne ve Kiwi Gold sarı ahududu çeşitleri ve özellikleri (3385)
  AC-L’Acadie çilek çeşidi ve özellikleri (3385)
  Cavendish çilek çeşidi ve özellikleri (3386)
  Çilek yetiştiriciliğinde hastalıklara karşı dikkate alınması gereken bazı temel konular ( 2 )  (3389)
  Çilek bitkilerini kış soğuklarına alıştırma (3389)
  Dünya çilek üretim miktarları (1970, 1980, 1990, 2000, 2005 Verileri) (3389)

TEZLER    Tümü >>>
  Melezleme ile elde edilen çileklerde verim ve kalite farklılıkları üzerinde araştırmalar (324)
  Van ekolojik şartları için çileklerde uygun dikim zamanları ve çeşitlerin tespiti üzerine araştırmalar (5677)
  Van ekolojik koşullarında farklı örtü altı tiplerinde bazı çilek çeşitlerinin adaptasyonu (5693)
  Van ekolojik şartlarında açıkta ve örtü altında çilek yetiştiriciliği (5710)
  Hakkâri merkezinde doğal olarak yetişen kuşburnuların (Rosa Spp.) seleksiyonu (5849)
  Van yöresinde doğal olarak yetişen kuşburnuların (rosa canina l.) çelikle çoğaltılması üzerine iba (indol bütirik asit) nın etkisi (6234)
  Bazı çilek çeşitlerinde NaCl uygulamasının bitki gelişimi ve iyon içeriği üzerine etkisi (6399)
  Bazı çilek çeşitlerinin van ekolojik koşullarında fide verim özelliklerinin belirlenmesi (6732)
  Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı yörelerinden toplanan yabani çilek tiplerinin (Fragaria sp.) ıslah bakımından önemli olan pomolojik ve sitolojik özellikleri üzerine bir araştırma (6754)
  Siirt yöresinde yetişen kuşburnuların (Rosa spp.) meyve özelliklerinin tanımlanması (7659)

MAKALELER    Tümü >>>
  Bazı böğürtlen çeşitlerinde çiçek tozu canlılık ve çimlenme oranları ile çiçek tozu üretim miktarlarının belirlenmesi (192)
  Üzümsü meyveler ekonomisi (196)
  Farklı besin ortamlarının Festival çilek çeşidinin mikroçoğaltımına etkisi (197)
  Van Gölü havzası dut türlerinin (Morus nigra l., Morus alba l., Morus rubra l.) bazı fiziko-kimyasal özelliklerinin belirlenmesi (199)
  Üzümsü meyvelerle gelen sağlık (203)
  Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinden toplanan ahududu ve böğürtlen genotiplerinin armut ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) hastalığına olan reaksiyonlarının belirlenmesi (203)
  Osmanlı ve Ereğli çilek çeşitlerinde meyve kalite bileşenleri (203)
  Siyah ve beyaz mersinin (myrtus communis l.) meyve özellikleri (203)
  Organik çilek yetiştiriciliğinde azot bütçesi üzerine bir değerlendirme  (203)
  Altın çileğin (Physalis peruviana l.) bitkisel ve fitokimyasal özellikleri (203)

DOKÜMANLAR    Tümü >>>
  Türkiyede kuşburnu seleksiyonları (Doktora semineri--- Sunu---) (3197)
  Türkiyede doğal olarak yetişen kuşburnu (Rosa ssp.) türleri ve yayılış alanları (Doktora semineri--Sunu--) (3286)
  Tarsus yöresinde yetiştirilen çileğin üretim girdileri ve maliyeti (3967)
  Kazovada çilek dikim şekillerinin verime etkisi üzerine bir araştırma (3979)
  çilekte topraksız kültür uygulamaları (4260)
  Çilek yetiştiriciliği (4712)
  Çileklerde değişik yaz ve kış dikim zamanlarının turfanda çilek üretimi ve verim üzerine etkileri (5830)
  Çilek  (6902)
  Organik üzümsü meyve (çilek, ahududu, böğürtlen) yetiştiriciliği (7024)
  Dünya ve Türkiye çilek üretimi ve ticareti (7077)


Ana sayfa | Haberler | Bilgiler | Tezler | Makaleler | Dokümanlar | Forum | Yazarlar | Üye ol | Ara | Amacımız | Hakkımızda | Bize katılın
Lütfen kısmen yada tamamen kaynak göstermeden alıntı yapmayınız.
© Copyright 2005 Tüm hakları saklıdır.