Sitemize hoşgeldiniz. Şu an misafir ziyaretçisiniz. Üye olmak için tıklayın, Zaten Üye iseniz Lütfen üye girişi yapınız.
E-posta : Şifre: Hatırla:   Üye Ol
29 Kasım 2014, Cumartesi - 7:55:05 AM    
Ana sayfa
Ara
Üye ol
Amacımız
Hakkımızda
Bize katılın
HABERLER
Akademik
Üretim
Genel
BİLGİLER
İstatistik
Sağlık
Yetiştiricilik
Akademik
TEZLER
Lisans
Yüksek lisans
Doktora
MAKALELER
Bildirilerden
Dergilerden
DOKÜMANLAR
Kitaplar
Dergiler
İndirilebilir
CİNSLER
Genel
Çilek
Ahududu
Böğürtlen
Frenküzümü
Mersin
Dut
Kuşburnu
Kocayemiş
Gilebor
Kızılcık
Bektaşiüzümü
Jostaüzümü
Sonbaharyemişi
Mürver
Mahonya
Maviyemiş
Çarkıfelek
Kurtüzümü
Altın çilek
SON EKLENEN YAZARLAR
Ahmet Emin Yıldırım
Sinem Öztürk Erdem
Muammer Erden
Şinasi Yaylagül
Berna Doğru
Tuncay Kaya
Bülent Altan
Mahmut Çöker
Sema Kalkan Uçar
Yakup Erdal Ertürk
YILLARA GÖRE
SON EKLENEN DERGI/KITAP
Bahçe Haber
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
Gifimey Mesleki Yayınlar Serisi
IV. Ulusal üzümsü meyveler sempozyumu (3-5 Ekim 2012, Antalya)
Tarım Gündem Dergisi
Türkiye 10. Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs 2008, Erzurum
Bitki Koruma Bülteni
Uludağ Arıcılık Dergisi
Marmara Coğrafya Dergisi
Akdeniz İhracatçı Birlikleri, Araştırma Serisi
Üzümsü meyveler ıslah projesinden sempozyumlara
Üzümsü meyveler ıslah projesinden sempozyumlara
YAZAR(LAR)
KİTAP/DERGİ
YAYIN TARİHİ
TAM METİN

    “Üzümsü Meyveler” terimi çok sayıda meyve türünü kapsamakla beraber bu bildiride, bu genel ad altında frenküzümü (Ribes sp.), ahududu (Rubus sp.) ve böğürtlen (Rubus sp.) meyveleri incelenecektir.

    Üzümsü meyveler, yeryüzünde çok geniş doğal yayılma alanlarına sahiptir. Özellikle Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarında subtropik iklimden arktik iklim sınırlarına kadar, çok zengin alt-cins, tür ve türler arası melezler halinde bulunurlar. Türkiye’de de frenküzümü ve ahudutları, Artvin’den Çanakkale’ye kadar Kuzey Anadolu Dağları’nın kuzeye bakan yamaçlarında ve 1000m.den sonraki yüksekliklerde, böğürtlenler ise Akdeniz kıyı şeridi dahil bütün bölgelerimizde doğal olarak yetişirler.  

ÜZÜMSÜ MEYVELERDE ÇEŞİT ISLAHI ÇALIŞMALARI

   Üzümsü meyvelerin yabani formlarının yeryüzünde geniş alanlarda ve yoğun olarak bulunmaları, bunların toplanarak değerlendirilmelerini kolaylaştırmış, bu nedenle çeşit ıslahı çalışmaları diğer birçok meyve türüne göre daha geç başlamıştır. Bu konuda araştırmalar 19. yy.da başlatılmış ve 20.yy’ın ilk yarısında hızlanmıştır. Bu yıllardan başlayarak kültür çeşitleriyle üzümsü meyveler tüketim ve üretimi ve buna paralel olarak çeşitli şekillerde işlenmiş ürünlerin pazarlanması artmıştır. Bugün üzümsü meyveler dünyada taze ve işlenmiş olarak en popüler meyveler arasında sayılmaktadır.

    Türkiye’ye üzümsü meyvelerin kültür çeşitlerinin getirilmesi de gecikerek gerçekleştirilmiştir. 1920-30’lu yıllarda çok az miktarda amatör yetiştiricilerinin ev bahçeleri için bu meyvelerden örnekler getirmeleri sayılmazsa araştırma amacıyla ilk kültür çeşitleri 1967, 1972 ve 1974 yıllarında üç ayrı parti halinde Yalova’daki Araştırma Enstitüsü’ne getirilmiştir. Önce kısa bir süre sayın Sevim Kızılay daha sonra da sayın Serap Onur bu çeşitlerle araştırma faaliyetlerinde bulundular. Bu ikinci araştırmacı 1973 yılında Justus Liebig Üniversitesi Meyvecilik Enstitüsü’nde (Giessen-Almanya) bir yıl süreyle üzümsü meyveler konusunda eğitim gördü. Türkiye’de üzümsü meyvelerle ilgili bilimsel araştırma sonucu makaleler ilk kez 1977 yılında yayımlandı. Bundan sonra yaklaşık 15 yıl süreyle Türkiye’de üzümsü meyveler konusunda araştırma faaliyetleri durdu. Hiçbir üniversite ya da araştırma enstitüsünde bu meyvelerle ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunulmadı. Yalnız Bursa ilinde sayın Dr. Ayşe Ateş, Bulgaristan’dan getirttiği birkaç ahududu çeşidiyle üretim faaliyetlerini başlattı. Bazı merkez köylerinde ahududu yetiştiriciliği birkaç bin tonu buldu. Bu ürün aynı ildeki endüstri kuruluşlarınca satın alındı ve büyük çoğunluğu derin dondurma (şoklama) yöntemiyle değerlendirilerek %90’ı ihraç edildi. Halen üretilen ahududu meyvelerinin büyük çoğunluğu ihraç edilmektedir, yurtiçi tüketimi ise oldukça düşüktür. Özellikle pasta ve reçel sanayisinde ahududu kullanımı az olmakla beraber yıldan yıla artış göstermektedir.

    Türkiye’de ahududu konusunda bilimsel araştırma faaliyetleri 1992-93 yıllarında yeniden başlatıldı. Karadeniz Bölgesi’nde ahududu seleksiyonu çalışmalarıyla bu yörelerde doğal olarak yetişen ahududu bitkilerinden örnekler toplandı ve aynı bölgede üç merkezde bu tiplerden koleksiyon bahçesi tesis edildi. Daha sonra Giresun ve Yalova’daki araştırma enstitüleriyle Çukurova Ziraat Fakültesi’nin çeşitli ülkelerden farklı ahududu, böğürtlen ve frenküzümleri getirdikleri görüldü. Ayrıca Tokat ve Erzurum’da eskiden getirtilmiş frenküzümü çeşitleri vardı. Bütün bunların farklı bölgelerde adaptasyonu incelenmek üzere 4-5 kuruluşun katılımıyla bir evalüasyon projesi hazırlandı. Bu proje kısa sürede 10-12 kurumun, bir yıl içinde de toplam 17 kurumun katılımı ile geniş bir boyut kazandı. Onbir ziraat fakültesi ve altı araştırma enstitüsünün katılımı ile 45 kişilik Türkiye Üzümsü Meyveler Araştırma Grubu oluştu. Bu grup bir taraftan araştırma faaliyetlerini sürdürürken bir taraftan da eğitim, yayım ve üretim faaliyetlerinde bulundu. Her altı ayda bir, farklı illerde toplanılarak hem araştırma faaliyetleri tartışıldı hem de düzenlenen panellerle bölgesel eğitim faaliyetlerinde bulunuldu. Bu faaliyetler, Yalova-Bursa, Giresun, Erzurum, Van,   Samsun-Sinop ve Antalya-Isparta illerinde gerçekleştirildi.

    Türkiye’de ilk defa bu kadar çok sayıda ziraat fakültesi ve araştırma enstitüsü elemanları bir araya gelerek üç yıl süreyle çok uyumlu, çok başarılı çalışmalar yaptı. Katılımcı kuruluşlar Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun, Tokat, Van ve Tekirdağ’da bulunan ziraat fakültelerinin bahçe bitkileri bölümleriyle Antalya, Giresun, Isparta, Malatya, Samsun ve Yalova’da bulunan araştırma enstitüleridir. Bu grubun araştırma faaliyetleri ilk olarak Türkiye 3. Bahçe Bitkileri Kongresi’nde (Ankara, 1999) sunulmuş, daha sonra kurumlar yapmış oldukları çalışmaları farklı kaynaklarda yayımlamışlardır. Bu araştırma grubunun en önemli fonksiyonlarından biri Türkiye’de 17 farklı kuruluştan toplam 45 bilim adamının birlikte, eş zamanlı olarak aynı konuda araştırma yapabileceklerini göstermesi ve ikinci olarak, aynı meyve türleri üzerindeki araştırmalarda Türkiye’nin 17 farklı yöresinde birbiriyle karşılaştırabilir sonuçların alınabilmesini sağlamasıdır.

 SONUÇ VE ÖNERİLER

     - Türkiye’de üzümsü meyvelerle ilgili araştırma, eğitim, yayım ve üretim faaliyetlerinin başlamasında çok geç kalınmıştır ve bu gecikme çok sayıda kuruluşun yoğun araştırmalarıyla giderilmeye çalışılmalıdır.

    - Araştırma sonuçlarına dayanmayan üretim faaliyetlerinde başarı sınırlı kaldığından üzümsü meyvelerle ilgili araştırmalar artırılmalı ve bu alanda uzman eleman yetiştirilmesine öncelik verilmelidir.

    - Türkiye’nin her yöresinde üzümsü meyve türlerinden en az ikisi yetiştirilebilmektedir. Bu yörelerdeki iklim ve toprak koşullarının bu meyve gurubuna olan uygunluk avantajı sonuna kadar kullanılmalıdır.

    - Üzümsü meyvelerin yetiştiriciliği, üretici açısından; kolay yetiştiricilik, kısa sürede bol verimlilik, düşük maliyet ve yüksek fiyatlarla satış gibi avantajlar sağlamaktadır.

    - Üzümsü meyvelerin yetiştiriciliği, tüketici açısından; çok farklı şekillerde işlenmiş ürünlerin verdiği farklı damak zevki, zengin vitamin ve mineral madde içerikleri dolayısı ile beslenme alanında önemli fonksiyonlara sahiptir.

    - Tarıma dayalı endüstri işletmeleri açısından; derin dondurma, kurutma, meyve suyu, reçel, marmelat, pasta, dondurma, şekerleme, meyve tozu, esansı ve meyve çayı gibi çok çeşitli işleme tekniklerine uygunlukları yine önemli avantajlar sağlamaktadır.

    - Ülke ekonomisi açısından; üretici, tüketici ve endüstri kuruluşlarının sağladığı avantajlar yanında, küçük aile işletmelerinin geliştirilmesi, istihdam artışı sağlanması, kırsal yörelerde yaşanan hızlı göçün yavaşlatılması, ihracatın arttırılmasıyla ülkeye döviz girdisinin sağlanması gibi daha birçok avantajları sayılabilir.

    Bütün bu nedenlerle Türkiye’de üzümsü meyvelerle ilgili araştırma faaliyetleri arttırılmalıdır. Eğitim ve yayım hizmetlerine hız verilmelidir. Üretim faaliyetleri, var olan potansiyelin çok iyi değerlendirilmesiyle hızlı bir gelişim göstermelidir. Üretimin artışına paralel olarak bu meyveleri farklı şekillerde işleyecek endüstri kuruluşları bu alanda faaliyetlerini arttırmalı ve ihracata özel önem vermelidir.

    Islah projelerinden, panellere ve oradan sempozyumlara ulaşan üzümsü meyvelerle ilgili gelişmeler sevindirici, umutlandırıcı, cesaret verici fakat aynı zamanda yetersiz düzeyde görülmektedir. Geçmişte kaybedilen yılların geri kazanılması için çok hızlı ve etkili çalışmalara ihtiyaç vardır.
Yazar(lar):Caner Onur
Yayınlanan kitap/dergi:II.Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (14-16 Eylül 2006)
Yayın Yılı:2006
Sayfa:8-10
Ekli dosya:incele
Ekleme tarihi/saati :03.10.2007/10:06:58
Okunma sayısı :2771
EN ÇOK OKUNANLAR

HABERLER    Tümü >>>
  Tokat ta sempozyum sonunda Dimes meyve suyu üretim fabrikasına yapılan gezi ile ilgili izlenimler (37338)
  Karadutu “şoka” soktular gelirlerini ikiye katladılar (17121)
  İkizdereli Osman Yıldız ın likapa bahçesinde umut var (15969)
  II.Ulusal üzümsü meyveler sempozyumunun açılışıyla ilgili bazı resimler (13223)
  Osmanlı çileğine yoğun talep (12488)
  Üzümsü meyveler sempozyumu sonrası Ballıca mağarasına yapılan gezi izlenimleri (10232)
  II.Üzümsü meyveler sempozyumundan bazı görüntüler (9330)
  II. Ulusal üzümsü meyveler sempozyumu Tokat ta (9132)
  Atça'da 8. çilek festivali yapıldı (8975)
  Üzümsü meyveler sempozyumu başladı (8495)

BİLGİLER    Tümü >>>
  Çileklerde besin elementlerinin faydaları ve eksikliklerinde ortaya çıkan belirtileri -1-(N, P, K, Ca, Mg, S ) (65106)
  Ahududu yetiştiriciliği ile ilgili bazı önemli bilgiler (53819)
  Böğürtlen çeşitleri (51892)
  Çilek yetiştiriciliğinde dikim zamanları (46553)
  Çilek Alerjisi (36556)
  Çileklerde besin elementlerinin faydaları ve eksikliklerinde ortaya çıkan belirtileri -2-(Fe, Mn, B, Mo, Cl, Zn, Cu ) (34072)
  Çilek bahçesi kurulumu ve küçük bir dikim aletinin kullanımı (31294)
  Çilek yetiştiriciliğinde ekolojik istekler (30952)
  Modern çilek yetiştiriciliği (26445)
  Ahududu yetiştiriciliği  (22709)

TEZLER    Tümü >>>
  Çilek fidesi üretiminde alternatif bir yöntem (15081)
  Çileklerde çiçek tomurcuğu teşekkülü üzerine araştırmalar (8441)
  Bazı çilek çeşitlerinin Amik ovası koşullarında açıkta ve yüksek tünel altında yetiştiriciliğinin verim, kalite ve erkencilik uzerine etkileri (8434)
  Yeni bazı çilek çeşitlerinde günü kısaltma uygulamalarının verim ve kalite üzerine etkileri (7803)
  Ankara (Ayaş) koşullarında organik çilek yetiştiriciliği olanaklarının araştırılması (7795)
  Siirt yöresinde yetişen kuşburnuların (Rosa spp.) meyve özelliklerinin tanımlanması (7669)
  Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı yörelerinden toplanan yabani çilek tiplerinin (Fragaria sp.) ıslah bakımından önemli olan pomolojik ve sitolojik özellikleri üzerine bir araştırma (6771)
  Bazı çilek çeşitlerinin van ekolojik koşullarında fide verim özelliklerinin belirlenmesi (6741)
  Bazı çilek çeşitlerinde NaCl uygulamasının bitki gelişimi ve iyon içeriği üzerine etkisi (6411)
  Van yöresinde doğal olarak yetişen kuşburnuların (rosa canina l.) çelikle çoğaltılması üzerine iba (indol bütirik asit) nın etkisi (6252)

MAKALELER    Tümü >>>
  Farklı dut anaçlarının, aşılama zamanlarının ve aşı çeşitlerinin kara dut (Morus nigra l.) un aşı başarısı üzerine etkisi (37610)
  Yaban mersininin insan sağlığı bakımından önemi ve gıda sanayiinde değerlendirme olanakları (30054)
  Çilek yetiştiriciliğinde organik uygulamalar ve ekolojik çilek yetiştiriciliği (28361)
  Karadeniz bölgesi için yeni bir meyve türü yaban mersini (likapa)  (27202)
  Kahramanmaraş ta dut yetiştiriciliği ve önemi (23594)
  Karadeniz için yeni bir meyve: likapa (yaban mersini) (21689)
  Karadut ve Mordut çeşitlerinde odun çeliklerinin köklenmesi üzerinde bir araştırma (16801)
  Türkiye de üzümsü meyvelerin dünü, bugünü ve yarını (16683)
  Maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) (15286)
  Bazı üzümsü meyvelerin (frenküzümü, ahududu, böğürtlen ve nar) ekolojik yetiştiriciliğe uygunluğu (14289)

DOKÜMANLAR    Tümü >>>
  Çilek ve çilek yetiştiriciliği (14278)
  Yaban mersini (likapa)  (9871)
  Ahududu yetiştiriciliği (9738)
  Yaban mersini (likapa) yetiştiriciliği (8975)
  Rize-Pazar ilçesinde likapa yetiştiriciliği (Sosyal Riski Azaltma Projesi) (8561)
  Çileklerde gübreleme ve besin noksanlıkları (Tam metin, kitapçık) (8420)
  Çilek çeşit kataloğu (8413)
  Güneydoğu Anadolu bölgesinde çilek yetiştiriciliği (8218)
  Likapa (yaban mersini) çay ve fındığa rakip (8134)
  Maviyemiş (blueberry) nedir ? (7816)


EN AZ OKUNANLAR

HABERLER    Tümü >>>
  Cambazlı nın karadut mucizesi (213)
  Dr. Caner Onur u kaybettik ! (1579)
  2012 yılına düşüşle başlayan çilek ihracatı artıyla bitirdi (1782)
  Çilek ve yaban mersini yiyen kadınların kalp krizi geçirme riski daha düşük  (1828)
  Çilek ihracatı 2012 yılında nihayet Mayıs ayında artışa geçti (2020)
  Üzümsü meyvelerin depolanmasında yeni bir seçenek: Palliflex 300 (2101)
  2012 yılının ilk çeyreğinde de (Ocak-Mart 2012) çilek ihracatı düşüşünü sürdürüyor (2176)
  IV. Ulusal üzümsü meyveler sempozyumu Antalya da yapıldı (2457)
  Çilek ihracatı Ocak 2012 de de düşmeye devam ediyor (2549)
  Sezonda fiyatı 2 liradan açılan sezon boyunca da 1 liranının altına düşmeyen çilek üreticinin yüzünü güldürdü (2618)

BİLGİLER    Tümü >>>
  Çileklerde tuzluluk yönetimi (951)
  Cavendish çilek çeşidi ve özellikleri (3391)
  Çakma değil, gerçek çilek güzeldir  (3391)
  Dünya çilek verimliliği (1970, 1980, 1990, 2000, 2005 Verileri) (3392)
  AC-Yamaska çilek çeşidi ve özellikleri (3395)
  Çileklerde yaprak analizi, önemi ve sınır değerler (3396)
  Oka çilek çeşidi ve özellikleri (3396)
  Dünyada ahududu üreten ülkeler ve üretim miktarları (1961, 1970, 1980, 1990, 2000, 2005 verileri) (3397)
  Üzümsü meyvelerin ekonomik önemi (3398)
  Sonbahar ürünü veren bazı kırmızı ahududu çeşitleri ve özellikleri (Autumnbliss, Heritage, Autumn Britten, Pathfinder, Polana) (3398)

TEZLER    Tümü >>>
  Melezleme ile elde edilen çileklerde verim ve kalite farklılıkları üzerinde araştırmalar (335)
  Van ekolojik şartları için çileklerde uygun dikim zamanları ve çeşitlerin tespiti üzerine araştırmalar (5697)
  Van ekolojik koşullarında farklı örtü altı tiplerinde bazı çilek çeşitlerinin adaptasyonu (5699)
  Van ekolojik şartlarında açıkta ve örtü altında çilek yetiştiriciliği (5725)
  Hakkâri merkezinde doğal olarak yetişen kuşburnuların (Rosa Spp.) seleksiyonu (5864)
  Van yöresinde doğal olarak yetişen kuşburnuların (rosa canina l.) çelikle çoğaltılması üzerine iba (indol bütirik asit) nın etkisi (6252)
  Bazı çilek çeşitlerinde NaCl uygulamasının bitki gelişimi ve iyon içeriği üzerine etkisi (6411)
  Bazı çilek çeşitlerinin van ekolojik koşullarında fide verim özelliklerinin belirlenmesi (6741)
  Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı yörelerinden toplanan yabani çilek tiplerinin (Fragaria sp.) ıslah bakımından önemli olan pomolojik ve sitolojik özellikleri üzerine bir araştırma (6771)
  Siirt yöresinde yetişen kuşburnuların (Rosa spp.) meyve özelliklerinin tanımlanması (7669)

MAKALELER    Tümü >>>
  Bazı böğürtlen çeşitlerinde çiçek tozu canlılık ve çimlenme oranları ile çiçek tozu üretim miktarlarının belirlenmesi (201)
  Van Gölü havzası dut türlerinin (Morus nigra l., Morus alba l., Morus rubra l.) bazı fiziko-kimyasal özelliklerinin belirlenmesi (204)
  Üzümsü meyveler ekonomisi (204)
  Farklı besin ortamlarının Festival çilek çeşidinin mikroçoğaltımına etkisi (205)
  Üzümsü meyvelerle gelen sağlık (207)
  Güvey feneri (Physalis peruviana l.) tohumlarının çimlenmeleri üzerine bazı ön uygulamaların etkileri (208)
  Altın çileğin (Physalis peruviana l.) bitkisel ve fitokimyasal özellikleri (209)
  Kuşburnu üzerine yapılan tıbbi araştırmalar ve sonuçları (209)
  Hatay ili böğürtlen alanlarında Tomato ringspot nepovirus (torsv) ünün araştırılması (209)
  Kuşburnunda (Rosa montana chaix subsp. woronovii (lonacz) ö. nilsson l.) farklı hormon dozlarının çekirdeksizlik ve pomolojik özellikler üzerine etkileri (211)

DOKÜMANLAR    Tümü >>>
  Türkiyede kuşburnu seleksiyonları (Doktora semineri--- Sunu---) (3199)
  Türkiyede doğal olarak yetişen kuşburnu (Rosa ssp.) türleri ve yayılış alanları (Doktora semineri--Sunu--) (3290)
  Tarsus yöresinde yetiştirilen çileğin üretim girdileri ve maliyeti (3978)
  Kazovada çilek dikim şekillerinin verime etkisi üzerine bir araştırma (3988)
  çilekte topraksız kültür uygulamaları (4271)
  Çilek yetiştiriciliği (4721)
  Çileklerde değişik yaz ve kış dikim zamanlarının turfanda çilek üretimi ve verim üzerine etkileri (5859)
  Çilek  (6923)
  Organik üzümsü meyve (çilek, ahududu, böğürtlen) yetiştiriciliği (7043)
  Dünya ve Türkiye çilek üretimi ve ticareti (7092)


Ana sayfa | Haberler | Bilgiler | Tezler | Makaleler | Dokümanlar | Forum | Yazarlar | Üye ol | Ara | Amacımız | Hakkımızda | Bize katılın
Lütfen kısmen yada tamamen kaynak göstermeden alıntı yapmayınız.
© Copyright 2005 Tüm hakları saklıdır.